Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom

Priser og levering: 

Prisene er oppgitt i norske kroner og mva er alltid inkludert i oppgitte priser. Varene vil bli pakket og sendt fra vårt lager senest to dager etter at vi har fått din bestilling. For private kunder vil varene bli belastet ved bestilling. Bedrifter får tilsendt faktura. Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil. Det er kjøperen sitt ansvar å sørge for å oppgi korrekt adresse for levering. Kommer pakken din i retur der du som kunde har oppgitt feil adresse har vi rett til å beregne og fakturere reel frakt og returfrakt samt et gebyr på 200 kr. inkl. mva. Som kunde har du rett til å heve kjøpet innen 14 dager etter at du har mottatt varene. Dersom varen blir skadet under sending ber vi deg sende mail til selger snarest på msbeauty@adorafemme.no. Ser du skade i emballasjen på sendingen når du henter eller får levert pakke på døra må dette taes med leveringsbudet omgående. For uavhentede pakker som blir sendt i retur til selger vil kjøper bli debitert frakt/returfrakt samt returservice pålydende 300 kr. Alle ordrer over 2999 kr får gratis frakt, elles belastes kjøper med frakt på 149 kr til sendinger i Norge. Dersom kjøper har mulighet kan en spare frakt ved å hente varer i vår butikk Adora Femme AS i Storebø portalen, Birkelandsvegen 2.

Reklamasjon og avhjelp.

Dersom varen har skader eller mangler som skyldes selgeren må kjøperen melde fra om dette innen 14 dager. Reklamasjon må alltid skje skriftlig. Selger skal iverksette tiltak for å rette på mangelen innen 7 dager etter at reklamasjonen er mottatt. Ved retur skal varen sendes i retur i samme stand som når du mottak den. I orginal emballasje, uåpnet med merkelapper hengende på.

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Du har to års reklamasjonsrett i henhold til norsk lov.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. (Ikke bedrift/forhandler) Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Taushetsplikt

Selgeren kan innhente og lagre personopplysninger. Personopplysningene til kjøper under 18 år kan ikke hentes med mindre selger har samtykke fra foreldre eller foresatte. I forbindelse med din bestilling godkjenner du at vi lagrer og bruker dine opplysninger og vår virksomhet for å fullføre avtalen mot deg.

Uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og ved behandling av dette skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Du kan være trygg på at vi lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper varer fra oss. Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at du ikke kan angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på produkter til personlig pleie og liknende. Skulle du returnere en brukt vare vil vi avkorte betalingen tilsvarende verdireduksjonen.

Angrerettloven sier at kunden må melde fra til selger innen 14 dager etter at han eller hun mottok varen for å kunne angre. Den beste måten å melde fra om du vil angre kjøpet er sende mail til msbeauty@adorafemme.no

Med mindre avtaler er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Jeg frister alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Angrefristen begynner å løpe:

 Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen (e) er mottatt.

Kjøper returnerer produktene for egen regning

Produktet er lagt til ønskeliste